Tillbaka

Broåsens gravfält

Broåsens gravfält är ett gravfält i Grimetons socken.
Gravfältet omfattar ett 60-tal synliga fornlämningar. Det omfattar ett antal olika typer, såsom fem gravhögar, tre långhögar, 20 runda stensättningar, åtta skeppsformiga eller ovala stensättningar, tre treuddar, nio domarringar, en skeppssättning och tre rektangulära eller ovala stenkretsar.
Den största domarringen benämns Götriks ring, mäter 20 meter i diameter och består av 13 klumpformade stenar. Även de för västkusten typiska cigarrformade långhögarna finns representerade. Den största är 40 meter lång.
Vid gravfältet har flera exklusiva fynd gjorts: Ett beslag till svärdfäste i förgyllt silver, ett beslag tll en svärdsslida av silver med guldinläggningar samt fragment av bägare i glas. Detta tyder på att Grimeton var centralort i ett hövdingadöme som omfattande den omgivande dalen under mellersta järnåldern.
I gravfältets utkast finns en rest sten, benämnd Slommestenen, som är 2,1 meter hög och rest i sen tid.

Information

Plats, ort och öppettider

Broåsens gravfält, Varberg
3 november 2014 - 31 december 2016 Mån - Sön

Kontakt

Broåsens gravfält

Adress

Grimeton
43298 Grimeton

Contact

Telefon0340-868 00
tourist@marknadvarberg.se

Vägbeskrivning

Ca 10 km öster om Varberg. Från centrum följ Gamla E6 norrut. Kör österut i rondellen och följ väg 153 mot Värnamo. Efter Gödestads kyrka sväng höger mot Grimeton och Göthriks skola. Åk över Himleån, efter 300 m ligger en parkeringsplats på vänster sida, kullen framför är gravfältet. Koordinater: Lat: 57.117864 Lon: 12.393385