Barn & utbildning

Förskolor och grundskolor finns i hela Varbergs kommun, både inne i centrum och ute i de mindre orterna.

Det finns kommunala förskolor, grundskolor och friskolor. Du kan själv välja om ditt barn ska börja skolan vid sex eller sju års ålder.

Planerar du att flytta till Varberg kan du anmäla dig i kö för att få plats på förskola, även om du ännu inte har en adress i här. I Varberg finns två särskolor. En F-9-skola (Mariedalsskolan) och en gymnasiesärskola som ligger på Peder Skrivares gymnasium.

Barn- & utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2016-07-08