Åkulla vandringsstigar

Åkulla bokskogar med 50 km2 vandringsleder, flera naturreservat och många sjöar. Nu är de som absolut vackrast!

Tolv vandringsstigar jämt fördelade i området och av olika längd, från 1,6 till 6 km. Samtliga är mycket väl markerade, tänkta för barnfamiljen och hundägarna som gärna vill ut i naturen. Nu behöver du inte längre vara rädd för att villa bort dig i skogen. Utöver den detaljerade märkningen finns en faktabroschyr med karta över varje stig. 

FAKTABROSCHYR
Faktabroschyren finns på Turistinformationen, Marknad Varberg och på besöks-anläggningarna i området, som också i många fall är startplatser. Här kan du även köpa Åkulla Vandringspass för 100 kr. Då får du en plastficka med startkort & karta för området.

STARTPLATSER
MC- och Motormuseet Flähult, Obbhult, Åkulla Friluftsgård, Vandrarhemmet Bråtadal, Svartrå, Ästad Gård, Bockstens mosse, Skärbäck och Öströö fårfarm.

KONTAKT
Marknad Varberg
TEL: 0340-86800
E-POST: turist@varberg.se


Foto: Patrik Leonardsson

Sidan uppdaterad 2017-03-09