Parkering & P-skiva

I Varberg betalar du inte P-avgift, här använder du din P-skiva. Läs mer om parkeringar och var du köper P-skiva.