Vård & omsorg

Varbergs kommuns målsättning för all social verksamhet är att leverera omsorg och service som motsvarar den enskildes krav, att sätta människans behov i centrum och bemöta alla med respekt.

Varberg har ett av Sveriges största länsdelssjukhus med både akut och planerad specialistsjukvård. Den kommunala vården och omsorgen i Varberg (äldrevård, hemtjänst, individ och familjeomsorg med mera) drivs av Varbergs kommun. Landstingets vård (sjukhus, vårdcentraler med mera) drivs av Region Halland.

Några av målen för landstinget är vård på lika villkor för hela länets befolkning, att vården ska vara lättillgänglig, ha god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Vård i Varberg
Sjukvårdsupplysning
Tandvård
Privattandläkare
Social omsorg
Äldreomsorg
Handikappomsorg
Individ och familjeomsorg

Sidan uppdaterad 2016-07-08