Varbergs historia

NAMNET VARBERG
Namnet Varberg kommer från ordet "Vårdkaseberg". Redan år 1290 byggdes Varbergs borg, nuvarande Varbergs fästning, längst uppe på klippan vid havet.

TILLHÖRDE DANMARK
Landskapet Halland, där Varberg ligger, tillhörde Danmark från vikingatid fram till 1305. Därefter tog svenskarna över makten men det hann bli danskt en gång till innan det slutligen blev svenskt 1645.

BORGEN BLIR FÄSTNING 
I kriget mellan Danmark och Sverige 1563-1618 användes borgen och det nya vapnet -kanonerna. Efter detta krig byggde danskarna om borgen till en fästning med stenklädda jordvallar.

KURORTSSTADEN
Trots att Varberg under 16- och 1700-talen var Hallands näst största stad, var den sent industrialiserad. Varberg är känd som havskurort från 1800-talets mitt. 

1900-TALETS VARBERG 
”Varbergsskolan” kallade man den grupp konstnärer som kring 1890 kom till Varberg för att måla den idylliska staden och landskapet vid havet. 


Sidan uppdaterad 2014-07-02