Vårdkaseberget blir Varberg

Varberg kastades under flera år mellan Danmark och Sverige. Staden har kallats Sveriges sanddosa eftersom det blåste upp sand från stranden ända upp på stadens torg. Knappast någon svensk stad har flyttat så mycket som Varberg. Idag är Varberg Sveriges kurort.

GETAKÄRR BLIR VARBERG
Orten Getakärr (belägen 1 km norr om Varbergs nuvarande torg) är känd från dokument redan år 1062. Sydväst om Getakärr låg ett vårdkaseberg (berg där man tänd eldar för att varna för fara). Varbergs borg byggdes omkring år 1290 på detta berg.

NAMNET VARBERG
Varberg kommer av det gamla ordet ward = vakt, alltså ett vaktberg. Byggnaderna var storslagna och Varbergs borg var en av kungens många borgar.

VARBERG VAR DANSKT
Landskapet Halland, där Varberg ligger, tillhörde Danmark från vikingatid till 1305. Därefter hade olika svenska riken Halland fram till 1365. Från detta år blev området åter danskt fram till att Sverige slutgiltigt erövrade Halland 1645. Den svenska kungen Magnus Eriksson (ca 1335-1365) och de danska regenterna Margareta (ca 1390-1400) och Kristian IV (ca 1600) är bland de kungligheter som regerat i Varberg.

STADEN FLYTTADE
Ca 1310 blev orten Getakärr stad (en kyrkoruin vittnar fortfarande om detta), och ungefär 50 år senare fick staden namn efter borgen Varberg. Getakärr/Varberg fick ca år 1400 konkurrens av staden Ny Varberg placerad fyra km norr om nuvarande staden. Ny Varberg blev snabbt den större staden och Getakärr/Gamla Varberg försvann. Lämningar efter ett kloster kan fortfarande ses på platsen (nära riksväg 40) och vittnar om stadens betydelse.
Svenskarna erövrade och förstörde Ny Varberg 1565 och 1612, vilket gjorde att staden flyttades till fästningen. Först 1666 fick staden det läge den har idag. Knappast någon svensk stad har flyttat så mycket som Varberg.

BORGEN BLIR FÄSTNING
Under den sista danska tiden utbröt flera krig mellan Sverige och Danmark om Halland. Borgen i Varberg intogs under kriget 1563-1570 med det nya vapnet – kanonens – hjälp. Danskarna byggde efter detta 1588-1618 om borgen till en fästning med stora stenklädda jordvallar. År 1645 erövrade Sverige Halland, men striderna stod då mest i Skåne.

1830 upphörde Varbergs fästning att vara en försvarsanläggning. Istället flyttade man hit uppåt 500 fångar som bland annat fick göra straffarbete i stenbrottet utanför murarna.
Under 1900-talet utvecklades fästningen först genom att museet flyttade in, därefter en restaurang och senast ett vandrarhem.
Fästningen har omvandlats från en ganska hemsk plats till ett ställe för kultur- och utsiktsnjutning.
Länsmuseet Varberg, som är inrymt i fästningen, visar och berättar om stadens och fästningens historia.

KURORTSSTADEN
Varberg är kanske den stad som har starkast kurortstraditioner i Sverige. Fortfarande präglas staden de gamla kurortsbebyggelserna varmbadhuset, Societetsrestaurangen och det orientaliskt inspirerade kallbadhuset. Även idag kan man leva kurortsliv i de nämnda byggnaderna. Tångbaden och behandlingarna sker numera på olika hotell i staden och i Apelviken.
Varberg har förutom kurbad också en lång och unik havsbadtradition. Här finns de separerade nakenbaden för herrar och damer vid klipporna söder om fästningen, som härstammar från arbetarbefolkningens dopp i havet under sommaren.

1900-TALETS VARBERG
Det var konstnärerna Nils Kreuger, Karl Nordström och Richard Bergh som kom att kallas Varbergsskolan. Kring 1890 kom de för att måla det idylliska Varberg, målningar som nu finns att se på museet.
Vid 1800-talets slut förvandlades Varberg alltmer till en industristad. Cykelfabriken Monark var länge den dominerande industrin. Från 1970-talet ligger de stora industrierna på Väröhalvön.

Trots kraftig expansion under 1900-talet har Varbergs stadskärna ändå behållit sin charmiga småstadskaraktär. Torget är fortfarande kantat av kyrka, sparbank och stadshotell samt före detta rådhus. Torghandeln sommartid är bland de livligaste i landet.
Vid bondbyn Apelvikens sandstrand utvecklades campinglivet redan under 1930-talet. Idag har Apelviken Sveriges bästa vindsurfarvatten.
 

Sidan uppdaterad 2013-01-24