Stadskärnans historia

Varbergs stadskärna utgår från torget och kyrkan. I ett rutnätsystem strålar gatorna med butiker, restauranger och caféer. Men så har det inte alltid varit. Staden har eldhärjats och flyttats flera gånger.

SVENSKARNA BRÄNNER NER STADEN
Natten till den 20 februari 1612 brändes Ny Varberg av svenska trupper under Kalmarkriget. Staden återuppbyggdes aldrig, utan flyttades till det som idag heter Platsarna, alldeles vid fästningen. Man vet ganska mycket om denna stad, till exempel finns kartor som visar hur gatunätet såg ut. Bebyggelsen låg samlad i stora kvarter med raka gator mellan, i stil med tidens ideal för stadsplanering. Staden låg i viss mån skyddad bakom fästningen, men den var aldrig befäst och gatorna var riktade på ett sådant sätt att man från fästningen kunde skjuta in mellan husen ifall staden skulle falla i fiendens händer.

DAGENS STADSKÄRNA TAR FORM
Varberg härjades av en häftig brand den 12 augusti 1666, då hela staden lades i aska. Stadens invånare ville bygga upp den igen på samma plats, men överheten beslöt att flytta staden till det nuvarande läget, eftersom det gav "bättre rum framföre Castellet och rätta distansen därifrån, så är på ingen wijdare förändring att tänka",som generalguvernören uttryckte det.

Efter branden återuppfördes Varberg på sin nuvarande plats. Ett rutnät med raka gator och kvadratiska kvarter anlades. Det är samma gatunät som finns kvar idag. Staden byggdes inom de fyra vallgatorna, en i varje väderstreck. Det centralt placerade torget utgjorde stadens mittpunkt. Här låg Caroli kyrka som färdigställdes 1687.

LEKANDE UNGDOM
Efter en häftig stadsbrand 1863 utökades ytan på torget och det belades med kullersten. Man prydde det med en cirkelrund plantering omgiven av ett järnstaket som skänktes av Varbergs brännvinsbolag, därav namnet i folkmun Brännvinsringen. När man på 1930-talet byggde om torget ersatte man denna plantering med enfontän och skulptur av Bror Marklund, ”Lekande ungdom” och kullerstenen ersattes med smågatsten. Brännvinsringen är i stället flyttad till den lilla parken på Engelbrektsgatan.

Fram till 1940-talet saknade torghandeln bestämmelser, vem som helst kunde stå på torget och sälja, det kostade inget och det fanns inga bestämda platser över var man skulle stå. Sedan ändrades detta och man delade upp torget så att alla grönsaksförsäljare stod bredvid varandra osv.

Har du något att sälja på Varbergs torg?

Parkeringen är gratis, men glöm inte skaffa en p-skiva
 

Sidan uppdaterad 2013-03-15


Sparbankshuset

Sparbankshuset

Söder om Varbergs torg, mittemot kyrkan, ligger det ståtliga Sparbankshuset.

Shopping & café

Shopping & café

Att shoppa i Varberg betyder unika butiker, kullerstensgator, närhet, avkoppling med promenad vid havet och fynd där du hittar det som ingen annan har.