Varbergs Stadshus

Den ståtliga byggnaden på Engelbrektsgatan från 1894, som idag inrymmer delar av Varbergs kommuns administration, var under närmare sextio år stadens allmänna läroverk.

EN NY LÄROVERKSBYGGNAD TAR FORM
I över hundra år låg läroverket i ett hus öster om kyrkan vid Drottninggatan, vilket idag inrymmer en bok- och pappershandel. Skolhuset blev under 1800-talet både trångt och otidsenligt. Dessutom klagade man över rent tekniska brister. Därför drogs en lättnadens suck då den nya läroverksbyggnaden stod färdig.

Den nya läroverksbyggnaden på Engelbrektsgatan invigdes den 10 december 1894 och innebar en välkommen utveckling av den högre utbildningen i Varbergs stad. Huset uppfördes i en symmetrisk blandning av nygotik och nyrenässans och med rött tegel.

FRÅN POJKLÄROVERK TILL STADSHUS
1905 blev läroverket Varbergs realskola för gossar och år 1928 infördes samrealskola. Sedan växte önskemål fram om att starta ett kommunalt gymnasium, vilket startade höstterminen 1948.

År 1954 stod ett nytt skolhus färdigt utmed Ringvägen, nuvarande Påskbergsskolan, och verksamheten flyttade istället dit. Alltsedan dess har det gamla läroverket varit stadshus. I stadshuset huserar Varbergs kommuns administration och här förrättas även borgerlig vigsel.

TILLBYGGNAD OCH MODERNISERING
Under åren lopp har flera tillbyggnader skett av stadshuset. I och med att förvaltningen växte, behövdes också större lokaler. En första tillbyggnad gjordes våren 1966, med bland annat en vinkelbyggnad på pelare längs Östra Långgatan. 1983 fylldes utrymmet mellan pelarna ut med ytterligare kontorsrum.

Stadshuset genomgick en omsorgsfull renovering 2010. Byggnaden har nu återfått sin ursprungliga charm samtidigt som den har anpassats till dagens krav.

Sidan uppdaterad 2014-08-05