Omsättning & medlemsuppgifter 2014

Hej! Nytt år och dags för insamling av uppgifter om ert företag, årsomsättning med mera.

Den marknadsföringsavgift som ni betalar för medlemskap i Marknad Varberg baseras på er omsättning, därför är det mycket viktigt att vi får in aktuella uppgifter från er.

Vi skickar ut en hel del information enbart via mail så glöm inte fylla i aktuell(a) e-post adress(er).


Med vänlig hälsning,
Leif och Roger