Salta vindar

I Varberg finns vindarna, vågorna och kunskapen. Här surfar man året runt. Årstiderna bjuder på såväl ljumma sommarvindar som is, snö och vinterns stormar.