Vår - lammning

Våren i bokskogen. Se de nyfödda lammen!