SNABBENKÄT - Julen 2013

Nu är det tid att summera julens handel. Vi behöver svar från samtliga medlemmar för att kunna göra en så rättvis summering som möjligt.

Era svar behandlas konfidentiellt. Vi lottar ut en stor tårta. Svarar du inom en vecka så är du med i utlottningen.